Satış Sözleşmesi

Forumda yapacağınız satış ve alış sözleşme alanıdır.
MineOzturk.Online | Satış Sözleşmesi

1.Madde: Konu

 • Bu sözleşme konusu, ALICI'nın ve SATICI'ya ait "www.mineozturk.online" adresli internet sitesinin ("İnternet Sitesi") elektronik ortamda sipariş verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Konun ve 27.11.2014tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

2.Madde: Satıcı Bilgileri

 • Forumda "Onaylı Satıcı" tagına sahip tüm kullanıcılar SATICI olarak anılacaktır. Bu tagı almak isteyenler ise başvuru yapmak zorundadırlar. Başvuruları neticesinde üyeler yıllık başvuru kabul ücretini ödedikten sonra bu tagı alabilirler.

3.Madde: Alıcı Bilgileri

 • Mine Öztürk forumundaki tüm kayıtlı üyeler alıcı olarak sayılacaktır.

4.Madde: Sözleşme Konusu ve Ürün Bilgileri

 • Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı ve Ödeme Şekli, sitede belirtildiği gibi olup, bu vaatler alıcıya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir. O yüzden alıcılardan satış konularını sık sık güncellemenizi öneriyoruz.

5.Madde: Genel Hükümler

 • ONAYLI SATICI, İnternet Sitesi’nin veya mobil uygulamanın ve diğer veriler ile programların kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. ONAYLI SATICI, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızalar, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususlarında herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 • ONAYLI SATICI, İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’da mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler İnternet Sitesi’nde ve/veya Mobil Uygulama’da yayın tarihinde yürürlüğe girer.

 • ONAYLI SATICI, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’nın genel görünüm ve tasarımı ile İnternet Sitesi ile Mobil Uygulama’daki tüm bilgi, resim, her türlü marka, İnternet Sitesi alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve Materyaller yasal koruma altındadır. İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’da bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz veya dağıtılamaz. İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’nın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesi veya mobil uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine herhangi bir durumun tespiti halinde, SATICI’nın hukuki ve cezai sorumluluğa ilişkin ve burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

 • ALICI’nın kişisel bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

 • Sözleşme konusu ürün, sipariş tarihinden itibaren 15 günlük süreyi aşmamak koşulu ile alıcıya teslim edilmelidir.

 • Sözleşme konusu ürün(ler), ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ve bundan kaynaklanabilecek zararlardan ONAYLI SATICI sorumlu tutulamaz.

 • ONAYLI SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, 15 gün dolmadan ALICI’ya bildirir ve ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. Bu maddenin kötüye kullanılması durumunda yürürlükten çıkarılacaktır.

 • Ürünün(lerin) tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının, banka kartının, debit kartının ve İnternet Sitesi’nde ve Mobil Uygulama’da sunulan diğer ödeme sistemlerinin ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ilgili ürünü 3(üç) gün içinde SATICI'ya iade etmesi zorunludur. Aksi halde ALICI kendisine de her türlü yasal işlemin yapılacağını kabul ve taahhüt eder.

 • ONAYLI SATICI mücbir sebepler veya elektrik kesiklikleri, internet bağlantısının kopması, internete erişememe gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu taktirde ALICI’nın satın aldığı hizmeti iptal etmesi halinde ödediği tutar 3 (üç) gün içerisinde kendisine ürün(leri) satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde tek seferde ödenir.

6.Madde: Dolandırılma

 • Alınan ürün ile ilgili bir dolandırma söz konusu olduğu taktirde ALICI yetkili mahkeme aracılığı ile ONAYLI SATICI’ya gerekli yaptırımları uygulatma hakkına sahiptir. En fazla önem verdiğimiz madde budur. Bu maddenin ihlali sonucu oluşabilecek tüm sorunlardan ONAYLI SATICI sorumludur.

 • Alınan ürünün teslim edilmemesi durumda, paranın önce ödenip daha sonra ürünün teslim edilmemesi durumunda veya ONAYLI SATICI’nın ALICI ile iletişimini, ürün teslim edilmeden kesmesi üzerine gerekli yaptırımlara maruz kalacaktır.

 • Ürünün 15 (on beş) günü geçmesi ve teslim edilmemesi durumunda ALICI’nın ilgili mahkeme aracılığı ile gerekli yaptırımları uygulatma hakkına sahiptir.

7.Madde: Yetkili Mahkeme

 • Tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları İl ve İlçe Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.
Onaylı satıcı üyelerimiz ve forum üyelerimiz bu maddeleri okumuş olarak kabul edilir.